2023.09.28., csütörtök - Vencel
Szombathely: 24o - 24o
Az ország 19 megyéjében

Szólj be a papnak: "a példaképeket fürkészve is visszamosolyoghat ránk az Isten"

Lukácsi Katalin, 2023. június 07. - 16:00
Szólj be a papnak: "a példaképeket fürkészve is visszamosolyoghat ránk az Isten"

Profán szentek a magyar pantheonban címmel tartotta meg évadzáró beszélgetését A Grundon a Szólj be a papnak! közössége szervezésében. A mostani alkalmon Korányi András, evangélikus teológus, Martos Levente Balázs, katolikus segédpüspök, Török László református lelkipásztor és Ungváry Krisztián történész ütköztették érveiket Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjének moderálásában.

A frisshirek.hu, az a média hiány, ami egy működő demokráciában természetes kellene legyen, éspedig elfogulatlan, naprakész hírek közvetítője közéletről, politikáról, kultúráról egyaránt. Nálunk nincs és nem is lesz részrehajlás! Hogy ez így is maradjon, kérünk, támogasd munkánkat adományoddal, hívd meg ismerőseid, hogy olvassanak bennünket, kövess és lájkolj minket a közösségi médiában is.

Támogatás
A rendezvény alkalmát a Petőfi bicentenárium adta,

amivel kapcsolatban Zila Gábor kiemelte, hogy nem a magyar szabadság költője az első, és nem is az utolsó, akinek a nemzeti emlékezet emlékévet szentel. Első kérdéseként felvetette, hogy valaha a hit területéről érkeztek a példaképek a társadalom számára, ők lettek a szentek, de hogyan is viszonyulunk pontosan hozzájuk. Szakavatottként a katolikus fél válaszolt elsőként a kérdésre, hiszen a jelenlévő három felekezet közül egyedül a katolikus egyház ápol szentkultuszt. Ezzel kapcsolatban Martos Balázs történeti áttekintésben kifejtette, honnan is ered ez a lelkiség.

Szent Pál a leveleiben nevezte hol az égi segédkezőket (angyalokat), hol az egyház földi (még élő!) tagjait szenteknek, ez alapozta meg a fogalom kialakulását,

amely aztán az első ezredfordulójára jogi procedúrával együtt intézményesült is az egyházban. Szemben a mai celebkultusszal csak már meghalt személyeket avatnak ilyen formában példaképpé, avagy emelik őket oltárra. Korányi András már protestáns részről, behozva egy másik fogalmat megérintően beszélt arról, miként is tekint az életszentségre, amely „hatalmas titok és lenyűgöző erő”.

A 20. század drámaian megmutatta, mivé is válhat az ember, lehet Adolf Hitler és Kalkuttai Teréz is, amely azon is múlik, hogy minek, kinek a szolgálatába áll?

Minden Szólj be a papnak eseményen érkezik az egyházi világon kívülről is beszélgetőpartner, aki most Ungváry Krisztián volt. A neves történész az idén a CEU-n tartott a 20. század történeti csomópontjairól egy átfogó előadás-sorozatot, amelyben a mostani estre rímelő kérdéseket is boncolgatott. Többek között tudományosan vitatta Mindszenty József felerősödő tiszteletét, akinél szerinte arra sokkal méltóbb személyeket is adott hazánkban a katolikus egyház.

Kérdésre válaszolva Ungváry most összegzően elmondta, hogy mára már azért sem (feltétlenül) az egyház határozza meg, hogy kiket tiszteljünk, mert a modern polgári államok kialakulásával kialakult az állami emlékezetpolitika erős legitimációs célzattal. Míg ezer évvel ezelőtt az állami és az egyházi „emlékezetpolitikát” nem lehetett szétválasztani, ezért sem volt kérdés, hogy Szent László saját hatalma alátámasztásáért I. Istvánt az egyház „avattatja” szentté.

A 19. századi modernitással szemben azonban jelenleg tapasztalhatunk egy visszatérést a középkori gyakorlathoz,

és itt hozta fel példaként ismét Mindszenty József katolikus főpap tiszteletét, amit a magyar kormány még a Vatikánnál is jobban táplál.

Zila Gábor itt közbe vetette, hogy beszéljék át azt is, miért is vágyik egyáltalán hősökre az ember. Amire Ungváry Krisztián szintén kissé provokatívan

politikai termékként határozta meg a hősöket.

Ezzel szemben hozta be Korányi András evangélikus teológus a mimézis görög fogalmát (ebből származik a magyar mímelés kifejezés is), amely szintén az Újszövetség páli leveleiből ered.

A keresztényüldözőből apostollá váló Pál Krisztus utánzására bátorította a keresztényeket.

De hogy miért akarunk egyáltalán bárkit is utánozni? Erről a teológus azt mondta, hogy ez velünk születő szükséglet. Csatlakozva ehhez tette hozzá Martos Balázs katolikus püspök, hogy amikor a másik emberhez kapcsolódunk, kezdhetjük meg egyáltalán megérteni a saját vágyainkat, és felismerni azt, hogy kik is vagyunk mi. Török László református lelkész is megvédte a hőskultuszt, amelyről azt állította, hogy sokkal mélyebb annál, hogy pusztán politikai termék legyen, erről árulkodik az is, hogy a mozivilágban is a szuperhős filmek csengetnek legjobban a kasszánál. Ungváry Krisztán később kiemelte, hogy ő sem azért említette, hogy a hősök politikai termékek is, mert dekonstruálni szeretné ezt a fogalmat, hiszen

történészként éppen azt is tekinti hivatásának, hogy megkülönböztesse a nemzeti emlékezetben a tiszteletre méltó és méltatlan személyeket, hangsúlyozva az egyéni felelősség szerepét.

Zila Gábor felvetette, hogy tudunk-e még egyáltalán kapcsolódni a régi korok nagyjaihoz, amire megdöbbentő módon Török László református lelkész kijelentette, hogy számára kevesebbet adnak a már nem élő személyiségek, leginkább pedig azokhoz tud ma ő kapcsolódni, akik a magyar mikrokozmoszon kívül küzdenek hasonló jelenségekkel, mint amiket ő is átél. Martos Balázs püspök itt behozta

az idén 40 éves István a király rockoperát,

amely még sokszor előjött hivatkozási pontként az este folyamán, megemlítve azt, hogy bár népszerűsége a műnek töretlen, láthatóan teljesen más jelentett ez a darab, az általa feldolgozott dilemmák, mint 1983-ban, amikor bemutatták. Mivel Szent Istvánon kívül Mindszenty József alakja is még többször előkerült az este folyamán püspökként megszólítva érezte magát arra – okkal -, hogy erre reagáljon, de nem értette meg egészen Ungváry Krisztián történész szakmai, egyben emberi kritikáit, és arra nem tudott választ adni, miért is nem egy olyan személyiséget akar oltárra emelni a magyar egyház, akinek Mindszentynél kevesebb erkölcsi hibája van.

A nézők soraiból a keresztény kultúrát formáló erejével kapcsolatban Korányi András evangélikus lelkész kijelentette, hogy

Jézus Krisztus rettenetesen sok mindent bonyolulttá tett azzal, Isten fiaként emberré lett, így elkerülhetetlenné vált az, hogy valamilyen módom meg ne jelenítsük őt.

A szentkultuszok valamiként a népi, jámbor vallásosságból is fakadnak, ahogy ez az isteni emberré levést az egyszerű emberek a maguk módján megjelenítik, megértik. Egyet azonban kijelenthetünk, hívta fel a figyelmet a teológus,

embernek lenni veszettül nehéz, miközben a tökéletesség egyedül a diktátorok erénye, nekik is a szentekkel ellentétben inkább az életükben.

Az est egyik szervezője a hallgatók soraiból felvetette az esemény egyik kulcskérdését is: ki is az a magyarok istene? Ungváry Krisztián kissé humoran azzal válaszolt, hogy hát nyilván a hadúr, majd hozzátette, hogy milyen érdekes jelenség az, hogy nacionálét kapott Petőfitől az Isten. Meglepő módon a nemzet és a kereszténység határainak összemosására általában érzékenyebben reagáló katolikusok nevében Martos Balázs püspök megengedőbben nyilatkozott. Megidézte Babits Mihály (Petőfi nyomán) A magyarok istenéhez írt versét, aki azt kérdezte,

lehetsz-e az, aki vagy, ha csupán a mienk vagy? S mégis: lehetsz-e aki vagy, ha nem tudsz csupán-mienk is lenni?

A püspök elmondta azt is, hogy a katolikusok (nevükhöz illően) inkább egyetemességben gondolkodnak, míg a protestánsok nyitottabbak a nemzeti gondolatra, de hogy honnan jött „a magyarok istene” kifejezése Petőfinek, azt ő sem tudja. De megvédte a nemzeti költőt Martos Balázs azzal kapcsolatban is, hogy felforgatásként is értelmezhető forradalmisága miatt összeegyeztethető-e még a kereszténységgel. A püspök ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy jó, ha megragadnak minket egyes emberek, hiszen

ezt a világot – és benne minden embert - az Isten alkotta, és

aki vonz minket, kicsit róla is tanúskodik, akit ha sokáig szemlélünk, valahol visszamosolyog ránk az Isten.

A hallgatóság sorából az az aggódó kérdés is felmerült, hogy a mai mindent kritikusan szemlélő, mégis sokszor méltatlan személyeket magasba emelő kultúrában kell-e félnünk az igazi hősök eltűnésétől. Erre Török László református lelkész azzal válaszolt, hogy

a celebsereg nem tudja eltörölni az igazi magyar hősöket, legfeljebb késlelteti a megismerésüket.

Ehhez kapcsolódva Korányi András kifejtette azt a gondolatát, hogy meg kellene erősödnie hazánkban az intelligens beszélgetések kultúrájának. Vannak ugyanis olyan témák, amelyek megkövetelnék a kulturált és szép beszédet, olyan személyek, akiket méltatlan csakúgy leszólni vagy valamire felhasználni. Akkor juthatnak el a valódi üzeneteik hozzánk.

A Szólj be a papnak két óra hosszát is meghaladó évadzáró eseménye végén ebben a reményben állhattak fel A Grund székeiből a részt vevők, hogy valódi személyekről valódi üzenetek érkezhettek el hozzájuk. Köszönhetően az értékes megszólalásoknak és a szervezők missziójának.

A kiemelt kép forrása: a Szólj be a papnak Facebook-oldala