2023.01.29., vasárnap - Adél
Szombathely: -5o - -5o
Az ország 19 megyéjében

Az MTA is rendteremtésre kéri a kormányt

frisshirek.hu, 2022. október 13. - 18:00
Az MTA is rendteremtésre kéri a kormányt
„Az utóbbi időszakban a pályakezdő tanárok jövedelme nem elegendő az értelmiségi életfeltételek biztosításához sem” – áll a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásában.

A frisshirek.hu portál pont az a média hiány, ami egy működő demokráciában természetes kellene legyen, éspedig elfogulatlan, naprakész hírek közvetítője közéletről, politikáról, kultúráról, sportról egyaránt. Nálunk nincs és nem is lesz részrehajlás! Hogy ez így is maradjon, kérlek támogasd munkánkat adományoddal, hívd meg ismerőseid, hogy olvassanak bennünket és kerünk, kövess és lájkolj minket a közösségi médiában is.

Támogatás

A nemzetközi tudásszint-mérések szerint a magyar diákok eredményei hosszabb távon jelentősen romlanak, növekszik a gyengén teljesítők aránya, nem csökken az iskolát korán, végzettség nélkül elhagyók száma. Diákjaink problémamegoldó képességének szintje már a fejletlen országokéhoz közelít, az iskolai teljesítmények családi háttér általi meghatározottsága tekintetében pedig a világ legproblematikusabb országai közé tartozunk. Tudományos elemzések egybehangzó eredményei szerint a közoktatás eredményességének legfőbb meghatározó tényezője a pedagógus, és amint azt számos tény mutatja, a magyarországi pedagógusok helyzete különösképpen nehéz.
 
A pedagóguspályával kapcsolatos legsúlyosabb problémák
 
A pedagógusok helyzetével kapcsolatos problémákat számos tényező jelzi, ezek közül a leglátványosabb az, hogy mind kevesebb tehetséges fiatal választja a pedagógus-hivatást. A pályán levő pedagógusok koreloszlása folyamatosan eltolódik az idősebbek irányába. Bár a közoktatás egészére számított tanár-diák arány még nem jelez krónikus problémákat, egyes területeken (matematika, természettudomány) tanárhiány van. A nyugdíjba vonulók és a képzésben résztvevők arányából kiszámítható, hogy gyors beavatkozás nélkül a helyzet hamarosan kezelhetetlenné válik.
 
A pedagógus hivatás választását számos tényező befolyásolja, a jelenlegi magyarországi helyzetben az alacsony pedagógusfizetések jelentik a legfőbb problémát. Amikor egy fiatal pályát választ, érdeklődése mellett az egyik legfontosabb, mérlegelési szempont a várható kereset, a családalapításhoz és a biztos megélhetéshez szükséges jövedelem. Magyarországon a pedagógusok fizetése tartósan és egyre nagyobb mértékben elmarad az egyéb szellemi foglalkozásúak bérétől a KSH adatai szerint. Az utóbbi időszakban a pályakezdő tanárok jövedelme nem elegendő az értelmiségi életfeltételek biztosításához sem. A tanárok fizetése olyan távol áll más szellemi foglalkozásúak fizetésétől, hogy az kifejezetten taszító hatású. A 2021-es adatok szerint az alapfokú oktatásban dolgozó pedagógusok fizetése mindössze 66%-a, a középfokú oktatásban dolgozók esetében pedig 73%-a a szellemi foglalkozásúak átlagnak. Még nagyobbak a különbségek a pályakezdők esetében. A 25-34 éves korosztályban egy általános iskolai tanár fizetése átlagosan 50%-a, míg egy középiskolai tanár fizetése 51%-a a hasonló képzettségű, nem pedagóguspályán dolgozó fiatalénak (OECD adatok).
 
A pedagóguspálya helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatok
 
Tehetséges fiatalok pedagóguspályára vonzása, pályán tartása, szakmai fejlődésének folyamatos támogatása összetett feladat. Vannak közvetlen, azonnali beavatkozást igénylő tennivalók, és vannak olyanok, amelyeken keresztül a pedagógusok eredményes működésének a feltételeit kell megteremteni, majd fenntartani. A legsürgetőbb ezek közül a pedagógusok anyagi megbecsültségének rendezése.

 
A pedagógusok társadalmi megbecsülésével kapcsolatos közvetlen feladatok: a fizetések rendezése és a bérek hosszútávú értékállóságának biztosítása

 
A diplomás fiatalokat négy évtizedig kell a pályán tartani, a fizetéseket ebben a perspektívában kell vonzóvá tenni. Egy tanárszak elvégzése egyaránt befektetés az egyén és a társadalom számára. A tanári végzettség jól konvertálható tudást jelent, és a pedagógusok könnyen találnak a tanárinál jövedelmezőbb állást. Számukra így a diplomaszerzés mint befektetés megtérül, a társadalom számára azonban a pályaelhagyás nehezen pótolható veszteséget jelent. A pedagógus diplomával rendelkező fiatalok pedagóguspályán tartása közérdek. Az ehhez szükséges anyagi eszközök nagysága eltörpül a pedagógushiányból fakadó, nemzetgazdasági szinten jelentkező károkhoz viszonyítva.

Minden további fejlődés előfeltétele a pedagógusok bérének az azonnali és jelentős megemelése. A jelentős azt jelenti, hogy a pedagógusfizetések néhány éven belül elérik az értelmiségi fizetések átlagát. Hosszabb távon a diplomás átlagfizetés és a pedagógus átlagfizetés viszonya határozza meg, hogy milyen képességekkel, felkészültséggel és motivációval rendelkező fiatalokat lehet a pályára vonzani. A kielégítő szint jelzése az lehet, ha a tanári szakokra többszörös túljelentkezés lesz, ami alkalmat ad a legkiválóbbak kiválasztására.

Az azonnali béremelés mellett hasonlóan fontos a bérek értékállóságának biztosítása, a hosszútávú garanciák megteremtése. A pedagógusfizetéseket csak olyan indikátorhoz érdemes hozzákapcsolni, amit a munkaerő-piaci helyzet alakít, nem pedig valamilyen önkényes döntés. Ilyen viszonyítási pont a nemzetgazdasági szinten számított diplomás átlagbér.

Az átlagos szint garantálása mellett a konkrét fizetéseket a mindenkori igényekhez igazodó finomhangolással kell beállítani.

Mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy a pályaválasztásra és az elhelyezkedésre elsősorban a kezdő fizetések hatnak, így a pályakezdő tanárok bére nem lehet alacsonyabb mint amit a hasonló képzettségűek keresnek munkába álláskor.

A pedagógiai munka nehézsége számos környezeti tényezőtől is függ, amit a bérrendszer kialakítása során ugyancsak számításba kell venni. Kellően vonzó kompenzációval, a kereslet-kínálat függvényében kialakított bérpótlékokkal lehet biztosítani, hogy a hátrányos helyzetű régiók, iskolák is vonzóak legyenek a felkészült pedagógusok számára, és a hiányterületeken, szakokon is legyen kellő számú tanár.

A pedagóguspálya helyzetének rendezésével kapcsolatban egy további fontos feladat a hosszútávra szóló garanciák kiépítése, a bizalom megteremtése. Olyan társadalmi közhangulatot kell kialakítani, amelyben minden érintett tudja, hogy a szükséges béremelésekkel létrehozott anyagi biztonság tartósan fennmarad. Az alapvető törvényi feltételek mellett szükség van a pedagógusok jövőt formáló szerepének folyamatos bemutatására - írja a Magyar Tudományos Akadémia közleményében.